Ερείπια αρχαίας πόλης
1960

Τσιμέντο, ακρυλικό σε λινάτσα
141 Χ 190 εκ.
Συλλογή Πινακοθήκης Λαϊκής Βιβλιοθήκης, Καλαμάτα

Έχει εκτεθεί:
1960 Αθηνακό Τεχνολογικό Ινστιτούτο
2001 Αναδρομική Ε.Μ.Σ.Τ.