Η κυριαρχία του τυχαίου
La domination du hasard
1962

Ακρυλικό σε ύφασμα
130 x 97εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Έχει εκτεθεί:
1963 Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Αθήνα